fbpx

Zucca & Partners
Studio Legale

“E drejta nuk është ajo që dikush ju jep; është ajo që askush nuk mund t’ua heqë.”

TOM C. CLARK

Fushat e kompetencës

Zyra juridike Zucca ofron konsulence dhe ndihmë ligjore në kontekstin e te drejtave penale.

E Drejta
Penale

E drejta penale është ajo pjesë e së drejtës publike që parashikon dhenien e sanksioneve penale për këdo që kryen veprime që rendi ligjor njeh si krim.

Ligji i emigracionit

është një grup rregullash, të rangut të ndryshëm, të cilat rregullojnë statusin ligjor të imigrantit në Itali, domethënë të gjitha të drejtat dhe detyrat që lidhen me mbërritjen, lëvizjen, qëndrimin ose largimin e tij (p.sh. puna, kujdesi shëndetësor etj.). Në mënyrë të veçantë Zyra trajton procedurat administrative e mëposhtme: kërkesat për viza ; lëshimin dhe rinovimin e të gjitha llojeve të lejeve të qëndrimit (permesso di soggiorno); bashkim familjar; familjar jashte shtetit ose brenda shtetit italian; sanatoria; kerkesa e lejes me ane te punes; kërkesa e shtetësisë për qëndrim të vazhdueshëm, martesë dhe iure sanguinis (te kete nje familjar me shtetesi italiane); verifikimi i çdo papranueshmërie Shengen dhe vlerësimi i mundësisë së anullimit / revokimit të së njëjtës.

E Drejta
Civile

Mosmarrëveshjet në këtë fushë menaxhohen përmes marrëdhënieve të konsoliduara me profesionistë të specializuar në këtë sektor.

Përkthime, apostile dhe legalizime

Zyra Juridike Zucca u ofron klientëve shërbimin e ri të përkthimeve (në të gjitha gjuhët e botës), të apostile, ose të legalizimit të dokumenteve të lëshuara nga administrata publike italiane, që do të kene vlere jashtë shtetit, domethënë të dokumenteve të lëshuara nga Konsullatat / Ambasadat e ndryshme në Itali.

Zyra ofron mundësinë per te bere videocall duke përdorur platforma dixhitale të dedikuara, në mënyrë që të lehtësojë aksesin në informacion, si dhe zvogëlimin e kohës dhe distancave

Zyra

Pronari dhe krijuesi
Avokati Alessandro Zucca

I lindur në Leno (Bs) më 21.05.1978

Në vitin 2002 ai u diplomua në Fakultetin Juridik në Universitetin e Breshia.
Që nga viti 2006 eshte regjistruar në Shoqatën e Avokatëve të Breshia.
Nga viti 2019 ai u regjistrua në regjistrin e Kasacionistëve.
Prej disa vitesh ai ka qenë konsulent ligjor për një sindikatë konfederale, për agjenci profesionale, kontabilistë dhe freelance (profesionistë të pavarur).

Avokati Viola Donati

E lindur në Gavardo (Bs), më 13.02.1996

U diplomua në Fakultetin Juridik në Universitetin Alma Mater Studiorum të Bolonjës, duke ndjekur degen e dyfishtë të diplomës italo-franceze dhe duke diskutuar tezën me titull “Paraburgimi administrativ i të huajve: ndalimi pa krim”. Ajo ka përfunduar një Master dygjuhësh italo-francez të nivelit të dytë në të Drejtën Evropiane në Universitetin e Nanterre në Paris, me një fokus të veçantë në të drejtat e njeriut.

Avokati Francesco Acerbis

I lindur në Bergamo më 10.08.1992

I diplomuar në fakultetin e jurisprudencës në Universitetin e Breshias duke diskutuar tezën në Ligjin e Procedurës Civile me titull “Legjitimiteti i rregullave dhe mbrojtja emergjente”. Ai eshte këshilltari komunal në Komunën Palazzolo sull’Oglio, nënkryetar i Komisionit të Buxhetit dhe anëtar i Komitetit të Kufizuar të Acque Bresciane S.r.l.

Dr. Alina Pertseva

E lindur në Kazakistan më 03.02.1977

U diplomua në Universitetin e Arteve të Bukura në Pietropavlovsk, Kazakistan. Ajo kryen aktivitete përkthimi dhe interpretimi, duke iu referuar veçanërisht gjuhës ruse.

Vendodhja

Iban: IT34 G051 1611 2050 0000 0000 928
Swift: BCVAIT2V Intestato a: Avv. Alessandro Zucca Studio Legale

Vizitat Totale
  • Total visitors : 5,032
Intervista integrale dell'Avvocato Zucca a Story Time